Vážení pacienti !!!Důležitá informace!!

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

 1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (Příbor:556 725 707,604211915, Nový Jičín:556 303 281,604 211 921., e-mail ales.polach@seznam.cz Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.
 1. K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.
 1. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.
 2. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)
 3. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.
 4. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.
 5. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
 6. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.
 1. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).
 2. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
 3. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).
 4. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
 5. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.
 6. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
 7. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,…
 8. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Vydáno dne 24.5.2020

 

Ordinační doba:

Středa:24.06.2020NJ 08.00-10.00Příbor:  13.00-15.30

 

Čtvrtek:25.06.2020NJ 11.00-12.00 Příbor   10.00-11.30

 

Pátek:26.06.2020-NJ  12.30-14.00   Příbor: 08.00-11.00

 

Pondělí:29.06.2020 N.J.  08.00-11.30 Příbor 08.00-11.00

Úterý:30.06.2020 NJ:13.00-15.00       Příbor:   10.30-12.00

 

 

Červenec 2020:

Středa 1.7.2020-  NJ 8.30-11.30     Příbor:13.00-15.30

Čtvrtek 2.7.2020  NJ 8.00-11.00    Příbor uzavřen!

Pátek: 3.7.2020    NJ: 12.30-14.00 Příbor:08.00-11.00

Úterý:7.7.2020     NJ:13.00-15-00 Příbor 08.00-11.00

Středa:8.7.2020  NJ zavřen   Příbor:13.00-15.30

Čtvrtek 9.7.2020 NJ 10.00-12.00 Příbor: uzavřen

Pátek 10.7.2020   NJ uzavřen Příbor 8.00-11.00

Pondělí 13.7.2020 NJ 12.30-14.30 Příbor:8.00-11.00

Úterý 14.7.2020   NJ 13.00-15.00   Příbor uzavřen

Středa 15.7.2020 NJ uzavřen Příbor:13.00-15.30

Čtvrtek 16.7.2020 NJ 10.00-12.00 Příbor uzavřen

Pátek 17.7.2020  NJ 11.30-13.30 Příbor 08.00-10.30

 

 

 

 

 

S nemocným dítětem/ horečky,kašel,dušnost/nevstupujte do čekárny. Předem stav konsultujte s lékařem!

Nechoďte s ním do ordinace .Kontaktujte telefonicky PLDD

Příbor:556 725 707 nebo 604 211 915

Nový Jičín: 556 303 281 nebo 604 211 921

           nebo spádovou KHS 595 138 111./Ostrava/.