2

Ordinace Nový Jičín:

 

Vážení pacienti v případě nemoci  netelelefonujte a přijďte v době ordinačních hodin pro nemocné.

Má- li dítě školního věku vysoké teploty a kašel prosím používejte ochranné prostředky- roušku k návštěvě u lékaře.    Děkuji Polách

Došlo ke změně mailové adresy!!

polachlekar@gmail.com

Na dotazy   mailem odpovídáme, prosím ale vždy  do  dotazu  :

Jméno dítěte ,příjmení dítěte,adresa ordinace -Nový Jičín nebo Příbor.

a datum narození dítěte!.

Děkuji   

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

 1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (Příbor:556 725 707,604211915, Nový Jičín:556 303 281,604 211 921., e-mail ales.polach@seznam.cz Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.
 1. K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.
 1. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.
 2. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)
 3. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.
 4. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.
 5. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
 6. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.
 1. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).
 2. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
 3. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).
 4. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
 5. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.
 6. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
 7. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,…
 8. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Vydáno dne 18.02.2021

 

Telefony:

Nový Jičín: 556 303 281 , 604 211 921

Příbor: 556 725 707, 604 211 915

Ceník