MUDr. Aleš Polách - ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI

556 725 707

 

 

 

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

 

/ Dle doporučení ČLK a OSPLDL/

 

Vyšetření pacienta na vlastní žádost

/ l.homeopatické vyšetření/
250,-
Kontrolní vyšetření 100,-
Vyšetření pro sportovní účely 250,-
Vyšetření pro řidičský průkaz M,A,T,B,C 350,-

Vyšetření pro zdravotní průkaz +vydání

potvrzení

 
 - na l rok 100,-
 - na dobu studia 200- 
 - na neurčito 350,- 
Pojistka trvalé následky,po hospitalizaci vypsání tiskopisu 100,-
Lékařský posudek pro studium 250,-
Vyšetření před přijetím do zaměstnání 350,-
Vyšetření pro profesní průkazy  200,- 
Administrativní úkon jakýkoliv á 10 minut 100,- 
Vyšetření před cestou do zahraničí  350,-
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu-Oznámení úrazu 200,-
Potvzení pro mateřskou školu 100,-
Zpráva pro školu na vlastní žádost -administrativní úkon á 10 minut 100,- 
Výpis dokumentace na vlastní žádost 200,- 
Aplikace náušnic 

200,

Očkování na vlastní žádost-Očkovací management pro inj.aplikaci vyšetření a aplikace injekce nadstandartní výkon 200,- 
Duplikát očk. průkazu  100,- 
Zpráva pro policii,soud apod. 150,-

 

Očkování na vlastní žádost perorální aplikace a očkovací management-aplikace očk látky ústy.                                                                 100,-

 

 

 

Platnost od 1.6.2017

 

MUDr.Aleš Polách